Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 16:22

Karta zakázky #NL DNS 15/2022-002
Sociálne zariadenia pre vodičov MHD – Strmé vŕšky č. 02_2023

Informace

ID zakázky
44446
Název zakázky
Sociálne zariadenia pre vodičov MHD – Strmé vŕšky č. 02_2023
Číslo spisu VZ
NL DNS 15/2022-002
Evidenční číslo zakázky
43859 - MUS
Číslo oznámení z TED
2022/S 199-567168
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
6 625,00 EUR
Hlavní CPV kód
71200000-0 - Architektonické a související služby
Doplňující CPV kód
71220000-6 - Architektonická řešení
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
71320000-7 - Technické projektování
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby „Sociálne zariadenia pre vodičov MHD Strmé Vŕšky“

Rozsah spracovania projektovej dokumentácie :
- Geodetické zameranie, overenie priebehu inžinierskych sieti, preverenie bodov napojenia na vodu a kanalizácie
- Spracovanie DSP pre osadenie sociálneho zariadenia kontajnerového typu vrátane prípojok vody, kanalizácie a elektriny
- Vypracovanie položkovitého rozpočtu a výkazu výmer

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky – Špecifikácia predmetu zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
14.08.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
14.08.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty