Stav: Ukončená

Serverový čas: 08.07.2020 06:48

Karta veřejné zakázky #VZ2019-036-vyb-its
Rozšíření hřbitova Znojmo – Louka - kolumbárium

Informace

ID zakázky
4579
Název zakázky
Rozšíření hřbitova Znojmo – Louka - kolumbárium
Číslo spisu VZ
VZ2019-036-vyb-its
Evidenční číslo zakázky
VZ2019-036-vyb-its
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
718 115,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Rozšíření hřbitova Znojmo – Louka - kolumbárium

Popis předmětu VZ

Jedná se o realizaci výstavby kolumbárií v počtu 128 ks vsazených do stávajícího zděného oplocení rozděleného na 16 polí v tzv. Louckém hřbitově ve Znojmě vč. přístupového chodníku o ploše 90m2 zhotoveného z betonové dlažby velikosti 30x30x4 vč. konstrukčních vrstev vše dle přiložené PD.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
16.08.2019 08:00:00
Zadávací lhůta do
30.09.2019

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Václav Vybíral
vaclav.vybiral@muznojmo.cz
+420 739389055
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.