Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 12:05

Karta DNS #DNS NL 8/2023
Úprava geometrickej polohy koľaje

Informace

ID zakázky
46183
Název zakázky
Úprava geometrickej polohy koľaje
Číslo spisu VZ
DNS NL 8/2023
Evidenční číslo zakázky
29471-MUP
Číslo oznámení z TED
2023/S 165-520459
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Předpokládaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
45234121-0 - Výstavba tramvajových drah
Doplňující CPV kód
34941300-8 - Tramvajové kolejnice
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktoré bude slúžiť na zadávanie zákaziek úprav geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím automatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají.
Dodávateľ zabezpečí úpravu polohy koľajových pásov otvoreného koľajového zvršku tvoreného zo žliabkových koľajníc tvaru NT1, NT3, Ri 60, ako aj hlavových koľajníc tipu 49 E1 upevnených na drevených, resp. betónových podvaloch s rozchodom 1000 mm.
Práce vykoná na základe technickej projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa s doložením výstupného protokolu s grafickým výstupom podbíjacieho stroja pred a po podbití definujúcim aktuálnu polohu na konkrétnom mieste upravovanej trate s dodržaním platných predpisov pre geometrickú polohu koľaje s toleranciou do 3 mm pre vzájomnú polohu koľajnicových pásov.
Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu zariadení na pracovisko v rámci siete električkových tratí, kontrolu ako aj dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
Práce budú vykonávané podľa pokynov objednávateľa a v čase výluk električkovej dopravy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2023 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
26.09.2023 10:15:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty