Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 09:39

Karta veřejné zakázky #Z23060
Oprava mostu v Harrachově

Informace

ID zakázky
46350
Název zakázky
Oprava mostu v Harrachově
Číslo spisu VZ
Z23060
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
600 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Oprava mostu v Harrachově

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je soubor stavebních prací (oprav a údržby) mostu ev. č. 01023-2 přes Kamenici v Harrachově. Zejména se jedná o opravu zpevnění břehů koryta z lomového kamene a opravu stabilizačních prahů v patách odláždění a další opravy a úkony údržby.
Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Stroje pracující v řece a jejím okolí musí mít ekologické náplně s dokladem o ekologické nezávadnosti. Veškerý stavební odpad musí být odvezen na řízenou skládku a okolí staveniště musí být uvedeno do původního stavu.
Dílo (stavební práce) bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a jejích přílohách, zejména pak se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy (technická specifikace se skládá z fotografií mostu a průvodní zprávy). Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 Výzvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.09.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.09.2023 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty