Stav: Probíhající

Serverový čas: 04.10.2023 13:30

Karta DNS #NL DNS 9/2023
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach

Informace

ID zakázky
46410
Název zakázky
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Číslo spisu VZ
NL DNS 9/2023
Evidenční číslo zakázky
31096 - MUS
Číslo oznámení z TED
2023/S 176-552958
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34121100-2 - Autobusy veřejné dopravy
Doplňující CPV kód
50112110-7 - Opravy karosérií vozidel / IA23-5 - Generální oprava a oprava
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy autobusov Irisbus Citelis 12m, Iveco Rošero First, Iveco Urbanway 10,5 m, Iveco Urbanway 12m, SOR BN 9,5, SOR BN 10,5, SOR NB 12, SOR NB 18, SOR NS 12, SOR NS 12 Electric, Otokar Kent C 18,75, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 8,6, Solaris New Urbino 18, Solaris Urbino 12 Hydrogen, Mercedes – Benz CapaCity, SOR C 10,5, Solaris Urbino 15 CNG, SOR EBN 8, Iveco Daily po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz autobusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
24.10.2023 09:00:00
Plánované otevírání žádostí
24.10.2023 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty