Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.08.2019 22:52

Karta zakázky #ID 669
Nákup a dodanie kancelárskej techniky

Informace

ID zakázky
4653
Název zakázky
Nákup a dodanie kancelárskej techniky
Číslo spisu VZ
ID 669
Evidenční číslo zakázky
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo oznámení z TED
2018/S 225-514197
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
12 880,00 EUR
Hlavní CPV kód
30213100-6 - Přenosné počítače
Doplňující CPV kód
30213000-5 - Osobní počítače
30237000-9 - Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače
30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup a dodanie kancelárskej techniky a všetky s tým súvisiace práce pre ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., Námestie SNP 14585/1, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.
Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na dodanie ďalších kusov výpočtovej techniky za rovnako stanovených podmienok v lehote 2 mesiacov odo dňa účinnosti uzavretej kúpnej zmluvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
26.08.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
26.08.2019 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Adresa
Námestie SNP 14585/1 14585/1
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty