Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 09:55

Karta veřejné zakázky #Z23036
Pronájem manipulátorů 2023

Informace

ID zakázky
47015
Název zakázky
Pronájem manipulátorů 2023
Číslo spisu VZ
Z23036
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 363 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Pronájem manipulátorů

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je pronájem 7 ks manipulátorů (dále jen „Stroje“). Bližší specifikací technických požadavků na Stroje je součásti přílohy č. 1 závazného návrhu Smlouvy – Technická specifikace a požadavky. Závazný návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této Výzvy.
Součástí předmětu plnění je rovněž poskytování servisních služeb po dobu pronájmu, zaškolení obsluhy při uvedení Strojů do provozu (zaškolení 2 osob pro každý stroj), předání příslušenství ke Strojům (např. návodu v českém jazyce) a v případě nefunkčnosti Stroje dodání stroje náhradního. Zadavatel uvádí, že předpokládaný proběh motohodin se pohybuje do 1000 motohodin za celé období jednotlivého Stroje. Zadavatel s opatrností upozorňuje, že cena za plnění je paušální bez vlivu na průběh motohodin.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
29.09.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
29.09.2023 10:01:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
maria.kopecka@havelpartners.cz
+420 545423420
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty