Stav: Probíhající

Serverový čas: 28.09.2023 09:46

Karta veřejné zakázky #47108
Ťahaný zberač

Informace

ID zakázky
47108
Název zakázky
Ťahaný zberač
Číslo spisu VZ
47108
Režim veřejné zakázky
Prieskum trhu
Druh zadávacího řízení
Prieskum trhu
Druh veřejné zakázky
Dodávky
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks ťahaného zberača v súlade s požiadavkami uvedenými v Špecifikácii, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením cenovej ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Poznámka

Cenu je potrebné uvádzať v eur bez DPH.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2023 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Poľnohospodárske družstvo Svodín
Adresa
Malá škovránková 1171/4
Svodín
94354, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Peter Volter
predseda@pdsvodin.sk
+421 905487667

Dokumenty