Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 01:10

Karta veřejné zakázky #1simkova
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací

Informace

ID zakázky
4789
Název zakázky
Pojištění majetku a odpovědnosti města Znojma a příspěvkových organizací
Číslo spisu VZ
1simkova
Evidenční číslo zakázky
Z2019-030511
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 500 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
66510000-8 - Pojištění
Doplňující CPV kód
66516000-0 - Pojištění odpovědnosti za škodu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr pojistitele na pojištění movitého a nemovitého majetku a na pojištění odpovědnosti za újmu Města Znojmo a příspěvkových organizací. S vybraným účastníkem zadávacího řízení budou uzavřeny 2 pojistné smlouvy na dobu jednoho roku, pokrývající ve svém souhrnu celý předmět veřejné zakázky podle Specifikace pojistného krytí.
Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že veřejná zakázka není rozdělena na části dle § 101 zákona o veřejných zakázkách. Zájemci jsou tedy povinni podat nabídku pokrývající celý předmět veřejné zakázky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
01.10.2019 14:00:00
Plánované otevírání nabídek
01.10.2019 14:00:00
Zadávací lhůta do
29.01.2020

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Martin Šimek
ikis@ikis.cz
+420 539002898
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.