Stav: Probíhající

Serverový čas: 24.05.2024 16:37

Karta zakázky #MF/014640/2022-272-006
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre MF SR - Výzva č. 3

Informace

ID zakázky
48313
Název zakázky
Zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre MF SR - Výzva č. 3
Číslo spisu VZ
MF/014640/2022-272-006
Evidenční číslo zakázky
183/2022 z 18.08.2022 pod zn. 37788 - MUT
Číslo oznámení z TED
2022/S 157-449387 z 17.08.2022
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
09310000-5 - Elektrická energie
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných a regulovaných služieb do odberných miest verejného obstarávateľa Ministerstva financií Slovenskej republiky na obdobie 6 mesiacov od 01.01.2024 od 00:00 hod. do 30.06.2024 24:00 hod. Odberné miesta (OM) a predpokladaná spotreba OM je uvedená Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ MF SR z dôvodu, že ceny elektrickej energie sú na trhu momentálne nepredvídateľné, PHZ vyjadruje predpokladaným množstvom - 405,03 MWh spolu za OM uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
30.10.2023 10:10:00

Zadavatel

Název organizace
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Adresa
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Silvia Uhnáková
silvia.uhnakova@mfsr.sk
+421 259584007

Dokumenty