Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.03.2020 13:35

Karta zakázky #05184/2018/ODDVO
Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK

Informace

ID zakázky
4845
Název zakázky
Dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK
Číslo spisu VZ
05184/2018/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
16806-MUT zo dňa 23.11.2018
Číslo oznámení z TED
2018/S 225-514197
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
30 720,00 EUR
Hlavní CPV kód
30213000-5 - Osobní počítače
Doplňující CPV kód
30213100-6 - Přenosné počítače
30216110-0 - Skenery pro počítačové využití
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30232100-5 - Tiskárny a kresliče
30237270-2 - Pouzdra na přenosné počítače
30237410-6 - Počítačová myš
30237460-1 - Počítačové klávesnice
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky pre Úrad BBSK a všetky s tým súvisiace práce.
Všetky náklady na dopravu, inštaláciu a ostatné práce spojené s dodaním tovaru musia byť súčasťou kúpnej ceny. Miestom dodania predmetu zákazky je Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica.
Úspešný uchádzač dodá verejnému obstarávateľovi v tom čase dostupné ekvivalenty rovnakých alebo vyšších požadovaných parametrov predmetu zákazky oproti tým, ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii ponúkaného tovaru.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2019 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.09.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Dokumenty