Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.07.2024 22:24

Karta veřejné zakázky #ZPR/SNMZ/I/2023
Dodávka a montáž multimediální kostky

Informace

ID zakázky
48776
Název zakázky
Dodávka a montáž multimediální kostky
Číslo spisu VZ
ZPR/SNMZ/I/2023
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
4 600 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
32322000-6 - Multimediální přístroje
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Dodávka a montáž multimediální kostky

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž multimediální kostky na zimní stadion v rozsahu stanoveném v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek. Součástí předmětu veřejné zakázky je také dodávka časomíry a ukazatele skóre. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále také doprava, montáž a instalace kostky na místo plnění.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.11.2023 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Robert Sunegh
administration@aqe.cz
+420 773248792

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.