Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.03.2024 05:47

Karta zakázky #Sever 1/2023
Nákup repelentov na pestovanie a ochranu lesných drevín pre OZ Sever - časť „A“ - výzva č. 01/2023

Informace

ID zakázky
49706
Název zakázky
Nákup repelentov na pestovanie a ochranu lesných drevín pre OZ Sever - časť „A“ - výzva č. 01/2023
Kategorie DNS
časť „A“ - Nákup prípravkov, hnojív a ostatných prípravkov a materiálov na pestovanie a ochranu lesných drevín
Číslo spisu VZ
Sever 1/2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
24000000-4 - Chemické výrobky
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je nákup a dodanie priemyselných hnojív, repelentov, feromónov a ostatných prípravkov a materiálov na ochranu lesných drevín vrátane dopravy na miesto určenia, ktoré sú špecifikované v súťažných podkladoch - vo Výzve na predkladanie ponúk.
Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Sever, Lesná správa Považská Bystrica, Orlové 300, Považská Bystrica.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2023 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
04.12.2023 09:10:00

Zadavatel

Název organizace
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tatry
Adresa
Juraja Martinku 110/6
Liptovský Hrádok
03311, Slovenská republika
Administrátor VZ
Pavol Tisoň
pavol.tison@lesy.sk
+421 905351526

Dokumenty