Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 02:32

Karta veřejné zakázky #ORM/0157/19
Obnova městských hradeb v úseku č. III. mezi ul. Seichertova a Pod Valy, Uherský Brod

Informace

ID zakázky
4972
Název zakázky
Obnova městských hradeb v úseku č. III. mezi ul. Seichertova a Pod Valy, Uherský Brod
Číslo spisu VZ
ORM/0157/19
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
300 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova městských hradeb.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je obnova městských hradeb mezi ul. Seichertova a Pod Valy v Uherském Brodě s rozsahem prací spočívajících v opravě zděných konstrukcí, dozdění a oprav koruny, statické zajištění a sanace trhlin ve zdivu.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
30.09.2019 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Libor Manda, DiS., 572 805 236, libor.manda@ub.cz
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.