Stav: Ukončená

Serverový čas: 12.08.2020 02:09

Karta veřejné zakázky #OKT/0259/19
Transparentní řízení města Uherský Brod - Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení

Informace

ID zakázky
5007
Název zakázky
Transparentní řízení města Uherský Brod - Dodávka technologií a HW vybavení pro zajištění bezpečnosti a provoz centralizovaného řešení
Číslo spisu VZ
OKT/0259/19
Evidenční číslo zakázky
Z2019-033259
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 957 572,00 Kč
Hlavní CPV kód
48800000-6 - Informační systémy a servery
Doplňující CPV kód
48000000-8 - Balíky programů a informační systémy
48820000-2 - Servery
32424000-1 - Síťová infrastruktura
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORM a jejich další koncepční rozvoj.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních technologií pro rozvoj stávajících informačních technologií pro výkon služeb zajišťovaných MěÚ Uherský Brod, jeho příspěvkovými organizacemi a obcemi správního území ORP a jejich další koncepční rozvoj. Hlavním cílem projektu je modernizovat území veřejnou správu prostřednictvím rozvoje informačních technologií, zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a snížit administrativní zátěž pro občany, instituce a veřejný sektor.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
24.10.2019 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Uherský Brod
Adresa
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 01, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
+420 572805136
Další kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265

Věcná stránka na město Uherský Brod - Ing. Vladimír Jochim, vladimir.jochim@ub.cz, 572 805 131
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.