Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.03.2024 05:15

Karta veřejné zakázky #Z24001
Odběr pohonných hmot – střediska Liberec, Nový Bor – Okrouhlá a Rychnov u J. n. N.

Informace

ID zakázky
51595
Název zakázky
Odběr pohonných hmot – střediska Liberec, Nový Bor – Okrouhlá a Rychnov u J. n. N.
Číslo spisu VZ
Z24001
Evidenční číslo zakázky
Z2024-006006
Režim veřejné zakázky
Nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Čerpání pohonných hmot u čerpacích stanic vybraného dodavatele

Popis předmětu VZ

Předmětem každé části Veřejné zakázky je čerpání pohonných hmot (motorové nafty a Natural 95 (resp. Benzin BA95)) s místem plnění u čerpací/ch stanic/e vybraného dodavatele v maximální dojezdové vzdálenosti 10 km (dle specifikace uvedené v čl. 1 Zadávací dokumentace) od daného střediska, a to bezhotovostně pomocí odběrových karet.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 procesně samostatné části dle § 35 ZZVZ dle jednotlivých středisek zadavatele:
1) část 1: Středisko Liberec,
2) část 2: Středisko Nový Bor - Okrouhlá,
3) část 3: Středisko Rychnov u J. n. N.
Předmět plnění musí odpovídat aktuálně platným technickým normám, tj. pro motorovou naftu ČSN EN 590, pro Natural 95 ČSN EN 228.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
07.03.2024 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
07.03.2024 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Silnice LK a.s.
Adresa
Československé armády 4805/24
Jablonec nad Nisou
466 05, Česká republika
Administrátor VZ
Monika Poslová
monika.poslova@silnicelk.cz
+420 770100950
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

část 1: Středisko Liberec

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

část 2: Středisko Nový Bor – Okrouhlá

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

část 3: Středisko Rychnov u J. n. N.

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
09134210-2 - Motorová nafta (0,2)
Doplňující CPV kód
09132000-3 - Automobilový benzin
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy