Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.09.2021 10:06

Karta DNS #DNS 1/2019
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy

Informace

ID zakázky
5212
Název zakázky
Nákup náhradných dielov pre autobusy mestskej hromadnej dopravy
Číslo spisu VZ
DNS 1/2019
Číslo oznámení z TED
2019/S 200-487195
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
17 580 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34300000-0 - Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Doplňující CPV kód
34900000-6 - Různé druhy dopravního zařízení a náhradní díly
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie: SOR NS 12 Electric SOR EBN8 SOR NB 12 City SOR NB 18 City SOR B 9,5 SOR BN 9,5 SOR BN 10,5 SOR C 10,5 Mercedes-Benz CapaCity Iveco UrbanWay 10,5M Iveco UrbanWay 12M Iveco Daily Irisbus Citelis 12M Irisbus Crossway LE 12M Solaris Urbino 10 Solaris Urbino 8,6 Solaris Urbino 18 Solaris Urbino 15 CNG Karosa B 741 Tedom C 12 G , ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov) a skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zakázky