Stav: Probíhající

Serverový čas: 20.09.2021 09:35

Karta DNS #NL DNS 3/2019
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy

Informace

ID zakázky
5217
Název zakázky
Nákup náhradných dielov pre trolejbusy
Číslo spisu VZ
NL DNS 3/2019
Evidenční číslo zakázky
27505 - MUT
Číslo oznámení z TED
2019/S 200-487202
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
2 400 000,00 EUR
Hlavní CPV kód
34300000-0 - Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům
Doplňující CPV kód
34900000-6 - Různé druhy dopravního zařízení a náhradní díly
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
34600000-3 - Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na nasledovné typy
vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie:
Trolejbusy 31Tr,
Trolejbusy 30TrDG,
Trolejbusy 30Tr,
Trolejbusy 25Tr,
Trolejbusy 15Tr,
Trolejbusy 14Tr
, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 343 (Časti a
príslušenstvo vozidiel a ich motorov), 346 (Železničné a električkové lokomotívy a vozňový park a súvisiace časti) a
skupiny 349 (Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely) uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Bližšie
informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
14.11.2019 09:00:00
Termín trvania vytvorného a zriadeného DNS/Obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
16.10.2023 23:59:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Administrátor VZ
Kristína Galovičová
galovicova.kristina@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty

Zakázky