Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 14:02

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/11/2024
KD DERFLICE_OPRAVA DLAŽBY VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY II

Informace

ID zakázky
56107
Název zakázky
KD DERFLICE_OPRAVA DLAŽBY VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY II
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/11/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
526 269,55 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

KD DERFLICE_OPRAVA DLAŽBY VČETNĚ ZÁKLADOVÉ DESKY II

Popis předmětu VZ

Jedná se o opravu podlahové konstrukce včetně doplnění podkladních vrstev, tedy základové desky. Vybourání stávající teracové dlažby včetně mazaniny s vykopáním podkladní zeminy. Nová základová deska s výztuží, včetně nakotvení do stávajících pasů. Nové hydroizolace a tepelné izolace. Provedení betonové mazaniny s keramickou dlažbou včetně soklu a oprava malby.
UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována od 17.06.2024 a bude předána objednateli nejpozději do 31.07.2024, místo plnění je uvedeno v ZD
Prohlídku na místě plnění je možné předem dohodnout s p. Motlem na tel: 731127780

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
20.05.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty