Stav: Probíhající

Serverový čas: 25.06.2024 03:12

Karta veřejné zakázky #VZMR/SNMZ/III/11/2024
RENOVACE OKEN VČETNĚ NÁTĚRU A OSAZENÍ TĚSNĚNÍ NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ III.ETAPA

Informace

ID zakázky
56245
Název zakázky
RENOVACE OKEN VČETNĚ NÁTĚRU A OSAZENÍ TĚSNĚNÍ NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ III.ETAPA
Číslo spisu VZ
VZMR/SNMZ/III/11/2024
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
519 300,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

RENOVACE OKEN VČETNĚ NÁTĚRU A OSAZENÍ TĚSNĚNÍ NA ZNOJEMSKÉM HRADĚ III.ETAPA

Popis předmětu VZ

Jedná se o obnovu nátěru oken, který jej již značně degradovaný a osazení těsnění dle závazného stanoviska viz příloha. U 3 ks oken nutná oprava rámů a křídel, které jsou na spodní straně shnilé. Doplnění okapnic. Doporučujeme prohlídku na místě z důvodu špatného přístupu k oknům z venkovní strany.

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE: Zadavatel upozorňuje zájemce o veřejnou zakázku, že popis stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, jsou popisem PŘEDPOKLÁDANÝM a zadavatel nezaručuje jeho úplnost, a proto je zájemce povinen vzít v úvahu všechny související podklady a informace a předvídat případné překážky a vyzvat zadavatele k doplnění případně chybějících položek potřebných pro celé, úplné a funkční dílo, které mají být zahrnuty v ceně.

Zakázka bude realizována nabytím účinnosti smlouvy o dílo a dle předchozí domluvy s pracovníky JMM a bude předána objednateli nejpozději do 30.11.2024, místo plnění je uvedeno v ZD

Prohlídku na místě plnění je možné předem dohodnout s p. Dokulilovou na tel: 733648194

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.05.2024 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adresa
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Česká republika
Administrátor VZ
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty