Stav: Zrušená

Serverový čas: 22.07.2024 03:39

Karta zakázky #11334/2023/ODDVO-026
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č. 18.

Informace

ID zakázky
56752
Název zakázky
Zabezpečenie dodávok chleba a pečiva pre organizácie BBSK v okrese BR_Výzva č. 18.
Číslo spisu VZ
11334/2023/ODDVO-026
Evidenční číslo zakázky
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
Číslo oznámení z TED
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
108 040,18 EUR
Hlavní CPV kód
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabák a související produkty
Doplňující CPV kód
15810000-9 - Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodávka chleba a pečiva pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v okrese Brezno.
Predmetom zákazky je dodávka chleba a pečiva v predpokladanom množstve uvedenom v systéme Josephine.

Predmet zákazky bude dodávaný odo dňa nadobudnutia účinnosti zmlúv na obdobie 6 mesiacov.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
20.06.2024 13:00:00
Plánované otevírání nabídek
20.06.2024 13:03:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Terézia Vašičková
terezia.vasickova@bbsk.sk
+421 948292783

Dokumenty