Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.07.2024 22:00

Karta veřejné zakázky #25/2024
ZABEZPEČENIE ZHODNOTENIA KALOV č. 3 z ČOV Vranov nad Topľou a z ČOV Pavlovce nad Uhom

Informace

ID zakázky
57084
Název zakázky
ZABEZPEČENIE ZHODNOTENIA KALOV č. 3 z ČOV Vranov nad Topľou a z ČOV Pavlovce nad Uhom
Číslo spisu VZ
25/2024
Režim veřejné zakázky
Nadlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Užšia súťaž (KS)
Druh veřejné zakázky
Služby
Předpokládaná hodnota
2 200,00 EUR
Hlavní CPV kód
90513800-4 - Čištění kalů
Doplňující CPV kód
90513700-3 - Přeprava kalů
90514000-3 - Odstraňování odpadu recyklací
VZ je dělená na části
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom tejto zákazky - výzvy č.3 pre ČOV Vranov n/T a Pavlovce n/U je poskytovanie služby – odber (vrátane naloženia) jestvujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV (katalógové číslo: 19 08 05 - kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, kategória: odpad, ktorý nie je nebezpečný, tzv. ostatný (AC 270 v zmysle prílohy IV nariadenia (ES) č.1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu) na veľkokapacitné nákladné vozidlá, preprava na miesto jeho zhodnotenia a zhodnotenie spôsobom R1, R3, R5, R10, R11, príp. vrátane R12 v zmysle prílohy č. 1 k zákonu č.79/2015 Z. z. o , odpadoch v platnom znení – z vybraných prevádzok ČOV v pôsobnosti Obstarávateľa v množstve podľa produkcie. V prípade zhodnotenia kalu spôsobom kódu R5 obstarávateľ neumožní umiestnenie mobilného zariadenia na nakladenie s odpadmi v priestoroch VVS, a.s. (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia zabezpečujúce naloženie a prepravu odpadu).

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená v tonách.

Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2024 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
21.06.2024 09:30:00

Zadavatel

Název organizace
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Katarína Sedláčeková
katarina.sedlacekova@vodarne.eu
+421 557924612

Dokumenty

Časť č. 1 - Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV Vranov nad Topľou

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
2 000,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
90513800-4 - Čištění kalů
Doplňující CPV kód
90513700-3 - Přeprava kalů
90514000-3 - Odstraňování odpadu recyklací
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Časť č. 2 - Zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV Pavlovce nad Uhom

Stav
Zrušená
Předpokládaná hodnota bez DPH
200,00 EUR
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Elektronická aukce
Ne
Hlavní CPV kód
90513800-4 - Čištění kalů
Doplňující CPV kód
90513700-3 - Přeprava kalů
90514000-3 - Odstraňování odpadu recyklací
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy