Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.06.2020 12:36

Karta veřejné zakázky #VZ 2020-002-PLA-ITS
Sanace opěrné zdi Staré Město - zrušeno

Informace

ID zakázky
6071
Název zakázky
Sanace opěrné zdi Staré Město - zrušeno
Číslo spisu VZ
VZ 2020-002-PLA-ITS
Evidenční číslo zakázky
2020-002-PLA-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
630 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Sanace opěrné zdi podél pozemku parc. č. 81 v k.ú. Znojmo-město

Popis předmětu VZ

Sanační práce pro trvalé zabezpečení zdi - přikotvení, injektáže, kamenné dozdívky, mikropiloty, betonové zhlaví, oprava zábradlí

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
27.01.2020 10:05:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.