Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2020 16:19

Karta veřejné zakázky #14/2020
Dodávka osobních automobilů pro KSSLK 2020

Informace

ID zakázky
6513
Název zakázky
Dodávka osobních automobilů pro KSSLK 2020
Číslo spisu VZ
14/2020
Evidenční číslo zakázky
14/2020
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
560 000,00 Kč
Hlavní CPV kód
34110000-1 - Osobní vozidla
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ051 - Liberecký kraj
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů osobních automobilů (dále jen „Automobily“). Musí se jednat o výhradně nová vozidla (rok výroby 2020; zadavatel bude prvním majitelem osobních automobilů), musí být homologována pro provoz vozidla v České republice, musí být plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu v České republice (podle požadavků dále specifikovaných v této zadávací dokumentaci). Podrobná technická specifikace poptávaných osobních automobilů je uvedena v příloze č. 1 této ZD.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů osobních automobilů (dále jen „Automobily“). Musí se jednat o výhradně nová vozidla (rok výroby 2020; zadavatel bude prvním majitelem osobních automobilů), musí být homologována pro provoz vozidla v České republice, musí být plně garantována dostupnost servisních služeb a servisu v České republice (podle požadavků dále specifikovaných v této zadávací dokumentaci). Podrobná technická specifikace poptávaných osobních automobilů je uvedena v příloze č. 1 této ZD.
Zvláštní technické podmínky - všechny dodávané automobily musí splňovat požadavky na energetické a ekologické provozní dopady stanovené normou EURO6 a maximální průměrná spotřeba paliva (kombinovaná podle TP/homologace) musí být menší než 5,0 litrů/100 km včetně. Všechny dodávané automobily musí být stejné, musí být kompletní, provozuschopné a bez vad či poškození.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
27.02.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Adresa
České mládeže 632/32
Liberec
70946078, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.