Stav: Probíhající

Serverový čas: 06.07.2020 08:36

Karta veřejné zakázky #OVS 55/2020 Pe
Vybudování přechodu pro chodce na ul. Vsetínská

Informace

ID zakázky
6532
Název zakázky
Vybudování přechodu pro chodce na ul. Vsetínská
Číslo spisu VZ
OVS 55/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace
45233144-0 - Výstavba přechodů
34928500-3 - Zařízení pouličního osvětlení
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Vybudování přechodu pro chodce na ul. Vsetínská

Popis předmětu VZ

Předmětem plnění je vybudování přechodu pro chodce na krajské komunikaci v ul. Vsetínská, Bystřice pod Hostýnem. Dále bude provedeno dopojení komunikací pro pěší od bytové zástavby z jedné strany a od mostu přes vodní tok Bystřička z druhé strany. Současně bude provedeno nasvícení přechodu pro chodce z obou stran.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
15.05.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty