Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.06.2020 05:43

Karta zakázky #06379/2019/ODDVO
Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom (Výzva č. 4)

Informace

ID zakázky
6613
Název zakázky
Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom (Výzva č. 4)
Číslo spisu VZ
06379/2019/ODDVO
Evidenční číslo zakázky
4830 - MUP
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
2 684 767,30 EUR
Hlavní CPV kód
45233200-1 - Různé povrchové práce
Doplňující CPV kód
45233142-6 - Práce na opravě silnic
45233141-9 - Práce na údržbě silnic
45233223-8 - Obnova povrchu vozovky
45233228-3 - Stavební práce na obrusné vrstvě
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy v okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách, a to najmä:
- príloha č. 2 – Výkazy výmer
- príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky
- príloha č. 4 – Zmluva o dielo

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
03.03.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Banskobystrický samosprávny kraj
Adresa
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Dokumenty