Stav: Probíhající

Serverový čas: 27.01.2021 01:03

Karta veřejné zakázky #3/20
Dodávka laminátových dílů pro tramvajová vozidla 13T + Anitra

Informace

ID zakázky
7003
Název zakázky
Dodávka laminátových dílů pro tramvajová vozidla 13T + Anitra
Číslo spisu VZ
3/20
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Dodávka laminátových dílů pro tramvajová vozidla 13T + Anitra

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je dodávka laminátových dílů pro tramvajová vozidla 13T + Anitra dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
22.04.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty