Stav: Probíhající

Serverový čas: 09.07.2020 04:13

Karta veřejné zakázky #01/04/2020
Giraltovce, obnova a prístavba ZŠ na ulici Budovateľská č.164-Pavilón A

Informace

ID zakázky
7230
Název zakázky
Giraltovce, obnova a prístavba ZŠ na ulici Budovateľská č.164-Pavilón A
Číslo spisu VZ
01/04/2020
Evidenční číslo zakázky
15063-WYP
Režim veřejné zakázky
Podlimitná zákazka
Druh zadávacího řízení
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
180 921,78 EUR
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45214210-5 - Výstavba základních škol
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Areál Základnej školy (ZŠ) na ul. Budovateľskej v Giraltovciach pozostáva z viacerých objektov.
Predkladaná projektová dokumentácia (PD) rieši návrh obnovy jedného z nich, a to konkrétne Pavilón A.
CHARAKTERISTIKA STAVBY
OBJEKT SO 01 Pavilón A
Objekt je dvojpodlažný. Je postavený v tradičnej technológií. Objekt tvorí konštrukčný a dispozičný 2 trakt. Budova je symetrický podľa priečnej osi. Objekt má dve hlavné vnútorné schodiská. Obvodový plášť je murovaný z tehál hr. 375mm. Strecha objektu je bezatiková, plochá (8%) s vyspádovaním dovnútra, jednoplášťová, s vnútornými dažďovými odpadmi.
Obsahom projektovej dokumentácie je návrh stavebných úprav napĺňajúcich pojem Významná obnova
školskej budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov. Cieľom projektu je
dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné úpravy pozostávajú hlavne zo:
1. Zateplenie fasády a sokla,
2. Obnova strešného plášťa,
3. Rekonštrukcia komína,
4. Výplne otvorov,
5. Odkvapový chodník,
6. Bleskozvod,
7. Elektroinštalácia.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.05.2020 09:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)
Plánované otevírání nabídek
12.05.2020 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Mesto Giraltovce
Adresa
Dukelská 75/77
Giraltovce
087 21, Slovenská republika
Administrátor VZ
Emil Mati
emil.mati@giraltovce.sk
+421 905515071
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5464

Dokumenty