Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.09.2023 21:37

Karta zakázky #12349-MUT-005
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 2

Tento tendr je součásti DNS #12349-MUT Nákup kameniva

Informace

ID zakázky
7713
Název zakázky
Nákup kameniva pre OZLT - časť B (s dopravou) - výzva č. 2
Číslo spisu VZ
12349-MUT-005
Evidenční číslo zakázky
71/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 063-150381
Režim veřejné zakázky
Zákazka v DNS
Druh zadávacího řízení
Zákazka v DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
136 460,00 EUR
Hlavní CPV kód
14212000-0 - Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je dodanie kameniva s dopravou na určené miesto dodania. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: medziskládka v mieste stavby – horná zastávka SAD v obci Čertov.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 10:00:00 (Online zpřístupnění nabídek)

Zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Dokumenty