Stav: Probíhající

Serverový čas: 07.08.2020 20:55

Karta veřejné zakázky #S/06521/OVO/2020-2
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom

Informace

ID zakázky
8278
Název zakázky
Prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom
Číslo spisu VZ
S/06521/OVO/2020-2
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
26 250,00 EUR
Hlavní CPV kód
33123210-3 - Přístroje pro sledování kardiaků
Doplňující CPV kód
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK042 - Košický kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom obstarávania sú prístroje na monitorovanie pacientov s implantovaným kardioverter defibrilátorom.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Poznámka

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, aby do ponukového formulára systému JOSEPHINE vkladal celkovú cenu v EUR bez DPH, % DPH a celkovú cenu v EUR s DPH za predpokladané množstvo MJ!!!
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že kalkulácia ceny, ktorú uchádzač uvedie v Prílohe č. 3 - „Štruktúrovaný rozpočet ceny“ musí byť zhodná s cenovou ponukou, ktorú uchádzač vkladá v okne „PONUKY“ priamo do tabuľky v systéme JOSEPHINE (ponukový formulár systému JOSEPHINE).

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2020 09:00:00
Plánované otevírání nabídek
04.08.2020 11:00:00

Zadavatel

Název organizace
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 556117112

Dokumenty