Stav: Probíhající

Serverový čas: 14.08.2020 13:42

Karta veřejné zakázky #HaMi 20/2020
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV

Informace

ID zakázky
8280
Název zakázky
Profylaktika, servis, oprava údržba, náhradné diely a nastavenie riadiaceho systému MITSUBISHI na CHÚV
Číslo spisu VZ
HaMi 20/2020
Režim veřejné zakázky
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh zadávacího řízení
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření rámcové smlouvy
Předpokládaná hodnota
49 271,75 EUR
Hlavní CPV kód
50532000-3 - Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství
Doplňující CPV kód
50532400-7 - Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení
32540000-0 - Rozvaděče
32541000-7 - Zařízení pro rozvaděče
31213000-2 - Distribuční zařízení
31213400-6 - Distribuční systém
31230000-7 - Díly elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
71632000-7 - Technické testování
72611000-6 - Technická výpočetní podpora
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
90513000-6 - Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Vykonanie profylaktiky, servisu, opráv, údržbe, nastaveniu, operatívnych servisných zásahov a dodávke náhradných dielov pre riadiaci systém MITSUBISHI na CHÚV .

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Poznámka

V režime obstarávateľ - zmluva na 24 mesiacov

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie ponúk
12.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání nabídek
12.08.2020 10:30:00

Zadavatel

Název organizace
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Administrátor VZ
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty