Stav: Ukončená

Serverový čas: 28.11.2020 09:05

Karta veřejné zakázky #VZ 2020-065-PLA-ITS
Rekonstrukce toalet Kino Svět - opakované zadání

Informace

ID zakázky
8919
Název zakázky
Rekonstrukce toalet Kino Svět - opakované zadání
Číslo spisu VZ
VZ 2020-065-PLA-ITS
Evidenční číslo zakázky
VZ 2020-065-PLA-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
1 120 259,00 Kč
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ano
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

přestavba stávajících WC pro veřejnost

Popis předmětu VZ

Předmětem zakázky je osazení nových zařizovacích předmětů, dělících příček, radiátorů, provedení nové dlažby a obkladů.
Součástí je i vybourání starých konstrukcí včetně a likvidace odpadů.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
08.10.2020 09:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.