Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:11

Tender card #002/VS/OVO/01/20/Lo
Mikroskop pre neurochirurgiu

Information

ID of tender
10013
Name of content of tender
Mikroskop pre neurochirurgiu
Tender ref. no.
002/VS/OVO/01/20/Lo
EU journal ref. no.
2020/S 240-592782
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
425 000,00 EUR
Main CPV
33162100-4 - Operating-theatre devices
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky predstavuje jeden ucelený technologický celok, ktorý nie je možné funkčne rozdeliť. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu dodávky predmetného zariadenia vykonával jeden hospodársky subjekt, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie funkčnosti daného zariadenia.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka mikroskopu vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM – Neurochirurgická klinika

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2021 10:00:00
Planned opening of bids
12.01.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Andrea Lojšová
andrea.lojsova@unm.sk
+421 434203483

Documents