Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:04

Tender card #FNTN-PZ-05-2020-Kardiologická JIS
Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín

Information

ID of tender
10059
Name of content of tender
Stavebné úpravy pre kardiologickú JIS FN Trenčín
Tender ref. no.
FNTN-PZ-05-2020-Kardiologická JIS
Public tender journal ref. no.
44922 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
339 962,91 EUR
Main CPV
45215142-4 - Intensive-care unit construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pre kardiologickú JIS na II.NP na jestvujúcom lôžkovom oddelení chirurgického monobloku. Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav. Chirurgický monoblok sa nachádza na p.č.1744/7, k.ú. Trenčín, okres Trenčín. Stavebné úpravy JIS sa budú realizovať v jestvujúcich priestoroch lôžkového oddelenia na II.NP, čiastočne na I.NP a I.PP. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené. Vzhľadom na interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch II.NP, čiastočne na I.NP a I..PP a nedôjde ani k výrubu zelene. Stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť a prevádzku v areáli počas výstavby. Prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.
Realizácia stavebných uprav sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou DOMINO PROJEKT, Ing. Juraj Šuty, Berlínska 19, Košice

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.02.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
01.02.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents