Status: Completed

Server time: 25.06.2021 05:16

DPS tender card #MAGS OVO 65957/2020
Nákup 65 ks monitorov

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Information

ID of tender
10095
Name of content of tender
Nákup 65 ks monitorov
Tender ref. no.
MAGS OVO 65957/2020
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 716,80 EUR
Main CPV
30231000-7 - Computer screens and consoles
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup a dodanie 65 ks LCD monitorov.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 13:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Documents