Status: Ongoing

Server time: 21.09.2023 17:49

Tender card #00865/2020
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov

Information

ID of tender
10135
Name of content of tender
Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov
Tender ref. no.
00865/2020
Public tender journal ref. no.
45178-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
186 032,00 EUR
Main CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kompletná Oprava nevyhovujúcich elektrických rozvodov v budove CVTI SR, Staré grunty:
- demontáž existujúcej silnoprúdovej elektroinštalácie v riešených priestoroch (okrem napojenia zariadenia chladenia),
- silnoprúdová elektroinštalácia (zásuvkové a svetelné okruhy),
- silové napojenia technologických zariadení,
- úprava, dozbrojenie a prezbrojenie existujúcich rozvádzačov,
- montáž svietidiel, ktoré má k dispozícii CVTI SR,
- predmetom zákazky je aj požiadavka na vypracovanie revíznej správy na konečné dielo rekonštrukcie v zmysle predloženej projektovej dokumentácie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
19.01.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Oto Léka
oto.leka@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents