Status: Ongoing

Server time: 27.01.2021 05:16

Tender card #ID 1969
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo

Information

ID of tender
10381
Name of content of tender
Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
Tender ref. no.
ID 1969
Public tender journal ref. no.
1557 - WNT, Vestník č. 8/2021 z dňa 14.01.2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
9 585,00 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov – zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium – Gimnázium vo Fiľakove v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Nové cesty poznania“, Operačný program „Ľudské zdroje“. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 výzvy – Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 výzvy a v súlade s prílohou č. 2 výzvy – Kúpna zmluva).

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.01.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Gymnázium - Gimnázium (Fiľakovo)
Address
Nám. Padlých hrdinov 2
Fiľakovo
986 15, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents

Predmet zákazky č. 1 – Triedny set elektrina

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 088,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 2 – Fotovoltaická slnečná súprava

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 374,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 3 – Pomôcky pre fyziku

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 475,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Predmet zákazky č. 4 – Literatúra prírodovedné predmety

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
648,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract