Status: Ongoing

Server time: 27.01.2021 04:24

Tender card #MAGS OVO 43311/2021
Zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania na COVID 19

Information

ID of tender
10382
Name of content of tender
Zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania na COVID 19
Tender ref. no.
MAGS OVO 43311/2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
50 000,00 EUR
Main CPV
85145000-7 - Services provided by medical laboratories
Further CPV
85100000-0 - Health services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelného a operatívneho testovania antigénovými testami a PCR testami, vrátane likvidácie infekčného odpadu vzniknutého pri testovaní. Poskytovateľ služby musí splniť konfirmáciu NRC pre chrípku a byť napojený na informačný systém IS COVID.

Ďalší opis predmetu zákazky sa nachádza vo výzve na predloženie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2021 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová

Documents