Status: Completed

Server time: 28.11.2021 22:33

DPS tender card #MAGS OVO 53036/2020-016
Výzva č. 16 - Ochranné plášte

Information

ID of tender
10383
Name of content of tender
Výzva č. 16 - Ochranné plášte
Tender ref. no.
MAGS OVO 53036/2020-016
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
32 500,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky - výzvy č. 16 je kúpa a dodanie ochranných plášťov na jednorazové použitie v celkovom množstve 10.000ks na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou.

Ďalší opis predmetu je uvedený v súťažných podkladoch výzvy č. 16.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.01.2021 09:00:00
Planned opening of bids
18.01.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Petra Hritzová
petra.hritzova@bratislava.sk
+421 259356544

Documents