Status: Ongoing

Server time: 09.06.2023 23:03

Tender card #08/2018_Vybavenie_Svit
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite

Information

ID of tender
1042
Name of content of tender
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite
Tender ref. no.
08/2018_Vybavenie_Svit
Public tender journal ref. no.
13324 - WYT Vestník č. 190/2018 - 25.09.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
144 221,21 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť A: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Mierová 134, Svit
Časť A.1.Didaktické pomôcky ZŠ Mierová
Časť A.2 Interiérové vybavenie- nábytok ZŠ Mierová

Časť B: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite
Časť B.1 Didaktické pomôcky ZŠ Komenského
Časť B.2.Technické a technologické vybavenie – IKT ZŠ Komenského
Časť B.3: Interiérové vybavenie – nábytok ZŠ Komenského

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
mesto Svit
Address
Hviezdoslavova 268/32
Svit
05921, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871

Documents

Časť A.1.Didaktické pomôcky ZŠ Mierová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
36 031,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A.2 Interiérové vybavenie- nábytok ZŠ Mierová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
12 006,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B.1. Časť B.1 Didaktické pomôcky ZŠ Komenského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
62 162,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B.2.Technické a technologické vybavenie – IKT ZŠ Komenského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 272,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B.3: Interiérové vybavenie – nábytok ZŠ Komenského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 748,75 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract