Status: Ongoing

Server time: 25.06.2021 05:45

Tender card #5/2021/MI
Vypracovanie projektovej dokumentácie k protipožiarnej bezpečnosti budovy NCZI v Bratislave.

Information

ID of tender
10627
Name of content of tender
Vypracovanie projektovej dokumentácie k protipožiarnej bezpečnosti budovy NCZI v Bratislave.
Tender ref. no.
5/2021/MI
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 750,00 EUR
Main CPV
71317200-5 - Health and safety services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle zákona 314/2011 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v papierovej a elektronickej forme.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2021 10:00:00
Planned opening of bids
10.02.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Documents