Status: Completed

Server time: 17.09.2021 07:07

Tender card #1/2021/HK/zákazka
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel

Information

ID of tender
10782
Name of content of tender
Servis, údržba a pravidelné kontroly motorových vozidiel
Tender ref. no.
1/2021/HK/zákazka
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
5 000,00 EUR
Main CPV
50110000-9 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov, bežných opráv, vrátane opráv pri poistných udalostiach na služobných motorových vozidlách v autorizovanom prípadne neautorizovanom servise vozidiel, u ktorých skončila záručná lehota. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu č.1. Technická špecifikácia predmetu zákazky tvorí tabuľka č.1 a Návrh požadovaných zmluvných podmienok tvorí prílohu č. 2.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2021 10:00:00
Planned opening of bids
22.02.2021 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Národné centrum zdravotníckych informácií
Address
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Helena Krajčíriková
helena.krajcirikova@nczisk.sk
+421 917638558

Documents