Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:02

Tender card #FNTN-2021-14-ŠF-NZ-Disekčno-koagulačný systém
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry

Information

ID of tender
10788
Name of content of tender
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry
Tender ref. no.
FNTN-2021-14-ŠF-NZ-Disekčno-koagulačný systém
Public tender journal ref. no.
13224 - MST
EU journal ref. no.
2021/S 030-072102
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
65 817,91 EUR
Main CPV
33161000-6 - Electrosurgical unit
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažne, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko
ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry v počte 1 ks vrátane súvisiacich služieb ako súčasť projektu: „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - technická špecifikácia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2021 10:00:00
Planned opening of bids
16.03.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jana Konrád Skibová
jana.konrad-skibova@fntn.sk
+421 326566560

Documents