Status: Ongoing

Server time: 12.04.2021 14:27

DPS card #MAGS OVO 45194/2021
Elektromontážne práce

Information

ID of tender
10890
Name of content of tender
Elektromontážne práce
Tender ref. no.
MAGS OVO 45194/2021
Public tender journal ref. no.
15054 - MUP
EU journal ref. no.
2021/S 046 -114634
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
4 166 666,00 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Further CPV
31000000-6 - Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
45100000-8 - Site preparation work
44300000-3 - Cable, wire and related products
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) obnovy verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
08.04.2021 09:00:00
Planned opening of requests
08.04.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexandra Vičanová

Documents