Status: Completed

Server time: 21.10.2021 09:26

DPS tender card #MAGS OVO 45194/2021-001
Výzva č. 1 - Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia

Information

ID of tender
14006
Name of content of tender
Výzva č. 1 - Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia
Tender ref. no.
MAGS OVO 45194/2021-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
145 000,00 EUR
Main CPV
45300000-0 - Building installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie a dobudovania verejného osvetlenia na území Bratislavy:

1. Dobudovanie verejného osvetlenia – Čunovo, Schengenská
2. Dobudovanie verejného osvetlenia – Ružinov, Cesta k noclahárni DePaul
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Lamač, Zlatohorská, Borinská

Kompletný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2021 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.09.2021 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Alexandra Vičanová

Documents