Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:27

Tender card #BBRSC/002/2021
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"

Information

ID of tender
10957
Name of content of tender
"Dodanie nových podvozkov kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 v celkovom počte 18 ks s príslušnými nadstavbami"
Tender ref. no.
BBRSC/002/2021
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Goods, Services
Main CPV
34143000-1 - Winter-maintenance vehicles
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom pripravovaného plánovaného verejného obstarávania bude dodanie nových podvozkov sériovo vyrábaných nákladných vozidiel kategórie N3G v prevedení 4 x 4.2 s príslušnými nadstavbami a každé vozidlo bude vybavené snehovou radlicou krídlového typu. Predmet zákazky bude slúžiť najmä pre účely výkonu zimnej údržby ciest ako viacúčelový sypač na posyp prostredníctvom inertného posypového materiálu, chemickej posypovej soli a roztokom soľanky. V letnom období budú vozidlá využívané na prevoz bitúmenovej obaľovanej zmesi za tepla. Minimálne požadované technické parametre podvozkov a príslušných nadstavieb stanovené verejným obstarávateľom sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 Oznámenia – Predbežný opis predmetu zákazky.

Schedule

Lehota na prejavenie záujmu o účasť na prípravných trhových konzultáciách
05.03.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Jombíková
katarina.jombikova@bbrsc.sk
+421 918543284
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents