Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 02:31

DPS tender card #001/2021-001
IKT zariadenia - 01

Information

ID of tender
11055
Name of content of tender
IKT zariadenia - 01
Tender ref. no.
001/2021-001
Public tender journal ref. no.
45761-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 252-635537
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
45 915,00 EUR
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Further CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
32500000-8 - Telecommunications equipment and supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, tlačiarní, zariadení na hlasovú a dátovú komunikáciu, IKT periférií, audiovizuálnej a prezentačnej techniky, náhradných dielov, aktívnych sieťových prvkov a ich príslušenstva pre Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je rozdelený na 7 častí:
Časť 1 – Počítače, notebooky a príslušenstvo
Časť 2 – Tlačiarne
Časť 3 - Zariadenia na hlasovú a dátovú komunikáciu a príslušenstvo
Časť 4 – IKT periférie a príslušenstvo
Časť 5 - Audiovizuálna a prezentačná technika a príslušenstvo
Časť 6 - Náhradné diely na IKT zariadenia
Časť 7 - Aktívne sieťové prvky a príslušenstvo

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Prílohe č. 1 výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.03.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Martin Dufala
martin.dufala@uniba.sk
+421 290109617
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 820,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 265,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 710,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32200000-5 - Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio broadcasting and television
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 880,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 710,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
995,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30200000-1 - Computer equipment and supplies
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
535,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
32400000-7 - Networks
Outcome of tender
One-off Contract