Status: Ongoing

Server time: 12.05.2021 12:24

Tender card #01-A2-2021
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Information

ID of tender
11276
Name of content of tender
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
Tender ref. no.
01-A2-2021
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 000,00 EUR
Main CPV
71630000-3 - Technical inspection and testing services
Further CPV
71632000-7 - Technical testing services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany práce pri práci s technickými zariadeniami v platnom znení, je Správa mestskej zelene v Košiciach povinná zabezpečiť odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení pre objekty vo svojej správe (fontány, unimobunky, budovy, garáže a ďalšie zariadenia). Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa preveruje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2021 10:00:00
Planned opening of bids
30.03.2021 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Správa mestskej zelene v Košiciach
Address
Rastislavova 79
Košice - mestská časť Juh
04001, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Marcela Kaduková
kadukova@smsz.sk
+421 557263409

Documents