Status: Ongoing

Server time: 28.11.2023 14:25

DPS card #MAGS OVO 49714/2021
Elektrospotrebiče

Information

ID of tender
11304
Name of content of tender
Elektrospotrebiče
Tender ref. no.
MAGS OVO 49714/2021
EU journal ref. no.
2021/S 079-200311
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
458 333,33 EUR
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Further CPV
32300000-6 - Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tohto verejného obstarávanie je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude verejnému obstarávateľovi slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanie bežne dostupných tovarov, ktorými sú elektrospotrebiče.
Podrobné informácie týkajúce sa zriadenia dynamického nákupného systému a zadávania konkrétnych zákaziek sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
21.05.2021 10:00:00
Planned opening of requests
21.05.2021 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
08.06.2025 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Documents

Tenders