Status: Completed

Server time: 07.10.2022 11:19

DPS tender card #MAGS OVO 49714/2021-002
Výzva č. 2 – Bežné spotrebiče do kancelárií

This tender is part of a DPS #MAGS OVO 49714/2021 Elektrospotrebiče

Information

ID of tender
12905
Name of content of tender
Výzva č. 2 – Bežné spotrebiče do kancelárií
Tender ref. no.
MAGS OVO 49714/2021-002
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
30 808,00 EUR
Main CPV
39700000-9 - Domestic appliances
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka bežných elektrospotrebičov, ktoré tvoria vybavenie kancelárií a spoločných kancelárskych priestorov.
Podrobné informácie a opis predmetu zákazky sú k dispozícii v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.07.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Sabová
eva.sabova@bratislava.sk
+421 259356272

Documents